UpplandsSpar erbjuder olika sparformer som är anpassade för alla sorters sparande. Aktuella räntor och villkor kan du se i tabellerna på denna sidan. Här får du en översikt över dina möjligheter att höja avkastningen på dina pengar.

 • Konto
 • Bindningstid
 • Räntetyp
 • Årsränta
 • Privatkonto
 • Ingen
 • Rörlig
 • 5.10%
 • Räntekonto 3 mån
 • 3 månader
 • Fast
 • 6.00%
 • Räntekonto 6 mån
 • 6 månader
 • Fast
 • 6.50%
 • Räntekonto 12 mån
 • 12 månader
 • Fast
 • 7.00%
 • Räntekonto 24 mån
 • 24 månader
 • Fast
 • 8.00%
 • Räntekonto 36 mån
 • 36 månader
 • Fast
 • 8.25%

Viktig information

UpplandsSpar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital ABs, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Förändrade räntenivåer per den 21:a augusti 2019

Från och med den 21:a augusti 2019 har vi infört förändringar av årsräntan på respektive kontotyp. För dig som kund med sparmedel på ett av våra konton berörs du endast av den förändrade räntan om du sparar i ett rörligt privatkonto.
Våra årsräntor är de som presenteras på denna sida. Om man sparar i ett av våra räntekonton med fast ränta påverkas man ej under innevarande bindningstid. Har du ett räntekonto med fast ränta och automatisk förlängning av din bindningstid så har du fått ett särskilt meddelande via säkra brevlådan om vad som gäller vid tillfället för förlängning av bindningstiden.
 • Privatkonto

 • Aktuell ränta
 • Räntetyp
 • Bindningstid
 • Kostnad
 • Minsta insättning
 • Maximal insättning
 • Privatkonto har ingen uppsägningstid och insatta medel utbetalas inom 5 bankdagar efter att uttagsbegäran är Upplands Spar tillhanda. Räntan är rörlig och räknas för 365 (366) kalenderdagar. Räntan kapitaliseras årligen den 31 december. Ränteberäkning görs efter räntebasen 365/365 dagar
  (366/366). Samtliga kontohavare tilldelas ett Privatkonto.
 • Privatkonto

 • 5.10% årligen
 • Rörlig
 • Ingen (Fria uttag)
 • 0 kr (klicka här för att se prislistan)
 • 1 kr
 • 50 000 kr
 • Privatkonto har ingen uppsägningstid och insatta medel utbetalas inom 5 bankdagar efter att uttagsbegäran är Upplands Spar tillhanda. Räntan är rörlig och räknas för 365 (366) kalenderdagar. Räntan kapitaliseras årligen den 31 december. Ränteberäkning görs efter räntebasen 365/365 dagar
  (366/366). Samtliga kontohavare tilldelas ett Privatkonto.
 • Räntekonto 3 månader
 • 6.00% årligen
 • Fast
 • 3 månader
 • 0 kr (klicka här för att se prislistan)
 • 100 kr
 • 50 000 kr
 • Räntekontot 3 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Privatkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. På förfallodagen överförs ränta och ursprunglig insättning till ditt Privatkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).
 • Räntekonto 6 månader
 • 6.50% årligen
 • Fast
 • 6 månader
 • 0 kr (klicka här för att se prislistan)
 • 100 kr
 • 50 000 kr
 • Räntekontot 6 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Privatkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. På förfallodagen överförs ränta och ursprunglig insättning till ditt Privatkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).
 • Räntekonto 12 månader
 • Aktuell ränta
 • Räntetyp
 • Bindningstid
 • Kostnad
 • Minsta insättning
 • Maximal insättning
 • Räntekontot 12 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Privatkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. På förfallodagen överförs ränta och ursprunglig insättning till ditt Privatkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).
 • Räntekonto 12 månader
 • 7.00% årligen
 • Fast
 • 12 månader
 • 0 kr (klicka här för att se prislistan)
 • 1 000 kr
 • 50 000 kr
 • Räntekontot 12 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Privatkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. På förfallodagen överförs ränta och ursprunglig insättning till ditt Privatkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).
 • Räntekonto 24 månader
 • 8.00% årligen
 • Fast
 • 24 månader
 • 0 kr (klicka här för att se prislistan)
 • 1 000 kr
 • 50 000 kr
 • Räntekontot 24 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Privatkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. Efter 12 månader överförs första årets ränta till Privatkontot. På förfallodagen överförs andra årets ränta och ursprunglig insättning till ditt Privatkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).
 • Räntekonto 36 månader
 • 8.25% årligen
 • Fast
 • 36 månader
 • 0 kr (klicka här för att se prislistan)
 • 10 000 kr
 • 50 000 kr
 • Räntekontot 36 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Privatkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. Efter 12 respektive 24 månader överförs första respektive andra årets ränta till Privatkontot. På förfallodagen överförs tredje årets ränta och ursprunglig insättning till ditt Privatkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).