Unga fruktar att gå i pension

Många befarar att de måste spara privat för att få det att gå ihop på äldre dagar.

Det har sagts förut men tål att upprepas: unga är oroliga för sin framtid.

Samtidigt har rapporter visat att just ungdomar inte är särskilt benägna att lägga undan pengar till ålderns höst.

Nyligen kom en rapport som visade att nästan hälften av de unga är bekymrade över sin framtida ekonomi. Tre av fyra har farhågor om att de måste spara privat till sin pension, men väldigt många ungdomar säger samtidigt i andra undersökningar att de inte alls känner någon oro för sin ekonomiska framtid.

Det svänger alltså väldigt i uppfattningen om hur ekonomin kan komma att gestalta sig för dagens ungdom.

Liksom tidigare tycks få ha någon aning om hur de kan påverka pensionen, bara en bråkdel säger sig ha grepp om det. I tidigare rapporter har unga gett uttryck för att de inte bryr sig nämnvärt om pensionen då de anser att det är så lång tid dit.

Det har framkommit i ytterligare studier att exempelvis en civilingenjör född på 1990-talet kan behöva spara över två miljoner kronor mer i pensionskapital än sin kollega född på 1960-talet.

Det är tydligt att de yngre generationerna har en större utmaning inför sin pension än exempelvis 60- och 70-talister. Bästa vapnet för att trygga ekonomin till det är dags att gå i pension är enligt flera experter att skaffa ett privat pensionssparande.

UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaSveriges småhusägare kan spara åtskilliga miljarder på smartare energianvändning och samtidigt bidra till ett bättre klimat. I artikeln får du tips. (Foto: Tom Rumble, Unsplash.com)
UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaMånga unga stängs ute från bostadsmarknaden på grund av FI:s krav på kontantinsats. Ett långsiktigt sparande krävs ofta för att förverkliga bostadsdrömmen. (Foto: Kinga Cichewicz, Unsplash.com)
UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaSämre tider är i antågande, enligt flera experter, men försök om möjligt skapa en balans i privatekonomin och spara dig ur krisen. (Foto: Loic Leray, Unsplash.com)