Studie: Många hushåll saknar trygghet

Oväntade händelser sker när du minst anar det och då gäller det att ha marginaler. Som en tumregel rekommenderas en sparbuffert på två månadslöner – något som bara hälften av hushållen lyckas med.

En nyligen publicerad undersökning visar hur knappt hälften av hushållen har två månadslöner på sparkontot för oförutsedda utgifter. Swedbank och Sifo genomförde tillsammans studien för att fastslå hur bra Sveriges hushåll är på sitt sparande.

Ekonomisajten Dagens PS förklarar att var fjärde hushåll inte klarar av en plötslig utgift på 10.000 kronor eller mer och att hela 14 procent saknar sparpengar för en räkning på 5.000 kronor.

Bankerna rekommenderar att minst tio procent av månadslönen ska läggas undan och placeras på sparkonton eller i andra alternativa sparformer. Det kontinuerliga sparandet ökar tryggheten och kan komma att bli en räddare i nöden.

”En del hushåll har fått det väsentligt bättre, men inte alla. Arbetslösa, långtidssjuka och garantipensionärerna är undantag och det är framför allt de som har svårt att få en trygg ekonomi”, konstaterar bankens privatekonom Arturo Arques.

Jakob König, expert på finansiella tjänster på intresseorganisationen Sveriges konsumenter, säger till TT att det kan vara klokt att vända sig till mindre aktörer för att få avkastning på sina sparpengar.

”I dag får man ingen ränta hos de större bankerna, men det finns olika andra mindre aktörer som erbjuder sparande på konto till högre ränta”, säger han bland annat.