Så tar du höjd för sämre tider

Avmattningen i ekonomin får många konsekvenser men öppnar samtidigt för stimulanser av privatkonsumtionen.

Det är några av följderna när svensk ekonomi nu, enligt många bedömare, går mot kärvare tider. Industrisektorn går sämre än på åratal och Konjunkturinstitutet spår att större personalnedskärningar än normalt stundar i sektorn inom en snar framtid. Klicka på länken för att komma till KI:s Konjunkturbarometern 2019.

I början av augusti konstaterade KI att det skett en “oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen”.

Sveriges arbetslöshet är i dag 7 procent jämfört med drygt 6 procent för ett år sedan. Här kan du ta del av detaljerad och uppdaterad statistik över arbetslösheten.

Antalet jobb sjunker och för dem som har jobb hårdnar konkurrensen och med den svårigheterna att nå uppgörelser i nästa års kollektiva löneförhandlingar. Allt medan Riksbankens penningpolitik syftar till att driva upp inflationen till 2 procent.

En lägre löneutveckling och inflation kan ställa till det och tvinga Riksbanken att sänka räntan i stället för att höja den, vilket i sin tur har som mål att stimulera hushållens konsumtion och företag som behöver låna pengar till investeringar.

Ekonomiska stimulanser är alltså att vänta vid en lågkonjunktur och det ger börshandeln näring. Men det blir fortsatt meningslöst att sätta in pengar på sparkonton i svenska storbanker i och med nollräntan, som i praktiken blir en minusränta på grund av inflationstrycket.

Sveriges valutakurs väntas även den fortsätta falla i spåren av omvärldsoron i ekonomin. Kronan nådde den 1 oktober 17-årslägsta. Den stod då i 9,90 kronor mot dollarn och 10,78 kronor mot euron. Inte sedan 2002 har kronan varit så svag. Här kan du se dagsaktuella valutakurser.

Sammantaget tycks svensk ekonomi få det tuffare. Det får naturligtvis negativa effekter på plånboken men i stället för att låta sig nedslås kan en smart strategi vara att spara sig ur krisen – om utrymmet tillåter.

Hos oss på Upplands Spar är du alltid välkommen. Vi erbjuder hög ränta från första insatta kronan. På vårt räntekonto med tre års bindningstid är räntan 8,25 procent. Väljer du ett års bindningstid är räntan 7,00 procent medan sparräntan på vårt privatkonto med fria uttag är 5,10 procent.

Vid sidan av privatkontot, som ska ses som ett komplement, kan det löna sig att balansera upp aktieportföljen när finansmarknaderna svajar och drar ned börsen. Rekommendationen från experter på området är att minska riskexponeringen genom att sprida ut aktiesparandet i fler bolag och olika branscher så att koncentrationen, och därmed riskerna, krymper i värdepappersportföljen.

Oberoende medlemsförbundet Aktiespararna tipsar om tio nordiska aktier som enligt deras analyser är mindre konjunkturkänsliga och därför bedöms ha begränsad risk.

UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaSveriges småhusägare kan spara åtskilliga miljarder på smartare energianvändning och samtidigt bidra till ett bättre klimat. I artikeln får du tips. (Foto: Tom Rumble, Unsplash.com)
UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaMånga unga stängs ute från bostadsmarknaden på grund av FI:s krav på kontantinsats. Ett långsiktigt sparande krävs ofta för att förverkliga bostadsdrömmen. (Foto: Kinga Cichewicz, Unsplash.com)