Lönegapet fortsatt stort mellan könen

Det skiljer 11,3 procent i lön mellan kvinnor och män, visar siffror.

Oberoende av bransch och sektor kvarstår löneskillnaderna i Sverige mellan kvinnor och män.

Processen mot mer jämställda löner går oerhört långsamt. Det liknar myrsteg – trots att det nu är 2019.

I snitt är kvinnornas månadsinkomst 4.000 kronor lägre än männens. På ett år handlar det om ett lönegap på nästan 50.000 kronor.

Trots att kvinnor enligt studier är högre utbildade än män avspeglas inte det i lönekuvertet. I slutändan blir konsekvensen att kvinnor även får leva på lägre pension.

Kvinnor har mer frekvent än män för hög utbildning för sitt yrke. Detta bidrar också till att kvinnor har lägre lön i genomsnitt än män.

I Sverige deltar i dag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, vilket innebär att de arbetar eller söker arbete.

Till saken hör att män upplever sig ha bättre hälsa än kvinnor, enligt undersökningar som gjorts.

Ur ett globalt perspektiv framgår det att kvinnor bara har 75 procent av mäns ekonomiska rättigheter och möjligheter.

Slutsatsen är att mänskligheten skulle må bättre om det var mer jämställt mellan könen. Världen skulle då vara mer framgångsrik, heter det bland annat.

Källor: SCB, Sveriges Kvinnolobby, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering samt Världsbanken.

UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaSveriges småhusägare kan spara åtskilliga miljarder på smartare energianvändning och samtidigt bidra till ett bättre klimat. I artikeln får du tips. (Foto: Tom Rumble, Unsplash.com)
UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaMånga unga stängs ute från bostadsmarknaden på grund av FI:s krav på kontantinsats. Ett långsiktigt sparande krävs ofta för att förverkliga bostadsdrömmen. (Foto: Kinga Cichewicz, Unsplash.com)