Kunskapsbrist gör att unga ratar aktier

Intresset för börsen är stort bland svenska ungdomar men brist på kunskaper hindrar många från att våga ta steget.

Unga Aktiesparare slog tillsammans med Swedbank larm på försommaren om att mindre än en fjärdedel av unga vuxna mellan 18 och 24 år sparar i aktier.

Betydligt fler, två av tre, uppgav att aktieintresset finns men att de inte har tillräckligt med information för att våga spara på börsen.

Det har även framkommit att många unga vuxna vill lära sig mer om privatekonomi och att två av tre av dem som svarade i undersökningen, som gjordes av Sifo, söker information på nätet.

Knappt hälften berättade att de vänder sig till någon i familjen för att få mer kunskap om sparande. Lika många frågar sin bank eller någon annan expert.

En intressant detalj är att unga som sparar i aktier inte låter sig skrämmas av börsens volatilitet. En klar majoritet, åtta av tio unga aktiesparare, ser sina placeringar i ett långt perspektiv med god avkastning på sikt.

En del, 14 procent, förklarade till och med att de blir mer aktiva i sin handel när börsen åker bergochdalbana medan knappt hälften hade uppfattningen att upp- och nedgångarna inte påverkar deras sparande i aktier på lång horisont.

Som vi tidigare nämnt kan det vara smart att välja indexfonder med låga avgifter i samband med sparande i aktier långsiktigt.

Ett regelbundet sparande, helst med automatisk överföring från ditt bankkonto, bidrar till att få kontinuitet i börsstrategin.

Observera att en historisk avkastning inte per automatik innebär att den positiva trenden håller i sig. Aktieexponering är alltid en risk.

Ett bra komplement till ditt sparande är att öppna ett konto med hög sparränta hos oss. Vi på Upplands Spar erbjuder följande sparränta på våra olika konton: obundet med fria uttag 5,10 procent, 3 månader 6 procent, 6 månader 6,50 procent, 12 månader 7 procent, 24 månader 8 procent och 36 månader 8,25 procent.

UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaSveriges småhusägare kan spara åtskilliga miljarder på smartare energianvändning och samtidigt bidra till ett bättre klimat. I artikeln får du tips. (Foto: Tom Rumble, Unsplash.com)
UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaMånga unga stängs ute från bostadsmarknaden på grund av FI:s krav på kontantinsats. Ett långsiktigt sparande krävs ofta för att förverkliga bostadsdrömmen. (Foto: Kinga Cichewicz, Unsplash.com)