Gröna obligationer är i ropet

Svenska staten öppnar för sparare att investera i regeringens hållbarhetsprojekt.

Under nästa år lanseras för första gången gröna statsobligationer.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har sagt att finansmarknaden behöver bli grönare och intresset för gröna obligationer är också stort, vilket flaggar för att statens hållbarhetssatsning på området ligger rätt i tiden.

Investerare som sparar i statens gröna obligationer lånar i samband med köpen ut pengar till statskassan under en bestämd tidsperiod.

Förtjänsten sker genom att staten betalar ut en fast ränta till obligationsköparna.

Det bör nämnas att såväl fondexperter som statliga Riksgälden varnat för att de gröna obligationerna kan leda till ökade upplåningskostnader för staten.

Enligt Per Bolund har emellertid Riksgäldens farhågor lagt sig och myndigheten uppges nu ha fått i uppdrag att förbereda och planera för lanseringen av de gröna statsobligationerna senast under 2020.

Samtidigt som statens gröna obligationer väntas attrahera finansmarknadens aktörer är effekterna positiva ur miljösynpunkt, särskilt om investeringar även görs i företagens gröna obligationer. Flera stora företag satsar i dag på gröna obligationer.

Det gör även olika pensionsbolag, som i sin tur placerar dina pensionspengar. I förlängningen innebär det att många sparare redan är med på hållbarhetståget med gröna obligationer, antingen medvetet eller omedvetet.

På regeringens hemsida kan du läsa mer om emissionen av gröna statsobligationer.

Du som sparare kan också, som du vet, välja kompletterande alternativ för att få god avkastning på dina medel.

På UpplandsSpar erbjuder vi en sparränta på mellan 6,60 och 10 procent beroende på om du väljer fria uttag eller bindningstid.

UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaSveriges småhusägare kan spara åtskilliga miljarder på smartare energianvändning och samtidigt bidra till ett bättre klimat. I artikeln får du tips. (Foto: Tom Rumble, Unsplash.com)
UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaMånga unga stängs ute från bostadsmarknaden på grund av FI:s krav på kontantinsats. Ett långsiktigt sparande krävs ofta för att förverkliga bostadsdrömmen. (Foto: Kinga Cichewicz, Unsplash.com)