Våra vanligaste frågor och svar

Hittar du inte svaret på dina frågor om ditt sparande med hög ränta hos oss på våra konton kan du alltid kontakta oss!

Hur blir jag Sparkund och får hög ränta?

För att bli sparkund hos UpplandsSpar AB gör du en registrering på vår hemsida. Klicka på ”Öppna konto” nedan. Du fyller sedan i formuläret och bekräftar detta med hjälp av din BankID legitimation. Tänk på att du måste kunna ange ett bankkonto som framtida utbetalningar ska gå till.

Hur gör jag en insättning?

När du gör en insättning betalar du in ditt valfria belopp till vårt bankgiro, på precis samma vis som du betalar exempelvis en faktura. Du får ett OCR nummer som motsvarar ditt kontonummer. Det måste anges vid alla inbetalningar.

Hur mycket kan jag spara?

Ditt totala sparande hos UpplandsSpar AB får som maximalt uppgå till 50 000 kr. Skulle ditt totala saldo hos UpplandsSpar AB vid något tillfälle överstiga 50 000 kr, betalas det överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt föranmälda bankkonto.

Finns det några minimumgränser på sparbelopp?

Det finns inte några minimumgränser för sparande på Privatkontot. På andra konton kan det finnas minimumgränser. Kontovillkor och minimigränserna finns angivna på sidan ”Våra Konton”.

Kan jag öppna ett konto hos UpplandsSpar AB om jag inte vill använda Internettjänsten?

Nej, för att bli kund hos UpplandsSpar AB måste du använda Internettjänsten.

Kostar det något att öppna konto?

Att öppna konto är avgiftsfritt.

Kan en omyndig öppna ett konto hos UpplandsSpar AB?

Omyndiga personer kan inte öppna ett konto hos UpplandsSpar AB.

Kan vi ha ett gemensamt konto?

Det är inte möjligt för två personer att dela konto hos UpplandsSpar AB.

Kan jag ha flera konton hos UpplandsSpar AB?

Du kan öppna hur många konton du vill så länge din sammanlagda insättning på alla konton understiger 50 000 kr. Alla dina konton samlas under samma kundkonto.

Kan företag, organisationer och föreningar öppna konto hos UpplandsSpar AB?

UpplandsSpar AB tillåter endast privatpersoner att bli kunder hos UpplandsSpar AB.

Vad är gränsen för insättning?

Det finns i praktiken ingen undre insättningsgräns. Maximalt belopp som en kund kan ha inlånade hos UpplandsSpar AB är 50 000.

Hur gör jag en insättning via min ordinarie bank?

1. Logga in på din ordinarie bank.

2. Du gör en insättning till UpplandsSpar ABs Bankgiro 5020-3264

3. Ange ditt kontonummer utan mellanslag och bindestreck som OCR-nummer vid betalning (återfinns i din Internettjänst hos UpplandsSpar AB).

4. Verkställ betalningen. Insatta medel kommer att vara krediterade hos UpplandsSpar AB inom 5 bankdagar.

Hur betalar jag via Internet om jag har glömt mitt OCR- nummer?

Du måste ange ett OCR-nummer för att sätta in pengar. OCR-numret är ditt kontonummer utan blanksteg och bindestreck. Ditt kontonummer hittar du när du loggar in eller i välkomstbrevet.

Innebär autogiro att jag måste månadsspara?

Nej, autogiromedgivandet används i första hand att kontrollera dina kontouppgifter som du lämnade i samband med din kontoansökan. Inga pengar dras från ditt bankkonto utan ditt medgivande. Vill du månadsspara eller göra engångsinsättningar måste du själv begära detta efter du loggat in på UpplandsSpars Internettjänst. Funktionen hittar du under rubriken insättning.

Hur börjar jag månadsspara?

Om du vill månadsspara så loggar du in på UpplandsSpars internettjänst. Under rubriken insättningar kan du begära en enstaka betalning eller lägga upp ett månadssparande.

Kostar det något att månadsspara?

Nej, tjänsten är helt avgiftsfri.

När i månaden dras pengarna från mitt konto via autogiro?

Du bestämmer själv när pengarna ska dras från ditt konto. Det görs alltid på angiven betalningsdag. Om angiven dag skulle vara en helgdag görs betalningen på närmast följande bankdag.

Hur gör jag ett uttag?

1. Logga in på UpplandsSpar ABs Internettjänst

2. Välj “Uttag” på startsidan och följ instruktionerna

3. Medlen kommer att utbetalas till ditt föranmälda bankkonto inom 5 bankdagar.

Hur lång tid tar det tills jag får mina pengar?

Om du begär uttag från Privatkontot kommer dina medel att vara tillgänglig på ditt föranmälda bankonto inom fem bankdagar. Det är endast möjligt att göra uttag från Privatkontot. Om du har pengar på något annat konto så måste du först föra över pengarna till Privatkontot.

Hur många uttag får jag göra per år?

För Privatkontot råder fria uttag. Det är inte möjligt att göra uttag från andra konton utan du måste först föra över pengarna till Privatkontot.

Hur beräknas räntan?

Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366)

När betalas räntan ut?

Räntan på Privatkontot kapitaliseras den 31 december varje år. Räntan på Fasträntekonton kapitaliseras vid löptidens slut. För Fasträntekonton med längre löptid än 12 månader kapitaliseras räntan var 12:e månad.

Kan jag ta ut mina pengar innan bindningstidens slut?

Privatkontot löper utan bindningstid och med fria uttag. Vill du ta ut medel från ett konto med bindningstid innan bindningstidens slut så är det möjligt mot en avgift. Avgiften regleras i UpplandsSpars prislista. För att göra ett uttag från ett konto med bindningstid begär du snabbuttag.

Vad händer om jag vill ta ut en del av mitt sparande?

Du kan ta ut en del av ditt sparande, kvarstående belopp följer den ursprungliga sparräntan.

Kan jag göra mer än en insättning?

Det råder fria insättningar till Privatkontot. För Räntekonto, fast ränta, är det inte möjligt att göra fler insättningar till redan startat konto. Du kan alltid starta ett ytterligare ett Fasträntekonto och göra insättningen på det.

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket?

Ja, UpplandsSpar AB skickar kontrolluppgifter till skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Gör UpplandsSpar AB skatteavdrag på min ränta?

Ja, UpplandsSpar AB drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag i enlighet med Skattebetalningslagen (1997:483)

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift?

Ja, kontoutdrag genereras vid varje årsskifte och dokumenten läggs upp i ditt dokumentarkiv. Du hittar dina kontoutdrag och kontrolluppgifter under ”Dokument” när du loggat in på dina internetsidor hos UpplandsSpar.

Är UpplandsSpar registrerat hos Finansinspektionen?

UpplandsSpar har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299).

Vilken bank använder ni för in och utbetalningar?

UpplandsSpar använder Bankgirot för inbetalningar och utbetalningar görs från Handelsbanken.

Omfattas UpplandsSpar AB av den statliga insättningsgarantin?

UpplandsSpar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital ABs, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Vad innebär insättningsgarantin?

Även idag är det så att individuellt pensionssparande och sparande i aktiefonder eller pensionsfonder inte omfattas av insättningsgarantin.

Du kan läsa mera om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/. Nedan finns några utdrag från den:

”Hösten 1992 hotas stabiliteten i det finansiella systemet och det råder stor osäkerhet på den svenska finansmarknaden. Staten utför då en allmän statlig bankgaranti för att säkra det svenska betalningssystemet ”

”Hösten 2008 utbryter en ny finanskris och den 6 oktober 2008 utvidgas insättningsgarantins ersättning till 500 000 kronor. Den täcker nu också alla typer av konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut.”

”I maj 2016 beslutar riksdagen att ersättningsbeloppet ska fastställas i svenska kronor från och med den 1 juli 2016. Det högsta ersättningsbeloppet uppgår därmed till 950 000 kronor för insättare i svenska institut.”

”Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet omfattas däremot inte. Garantin gäller inte heller för postväxlar.”

Finns det någon kreditbedömning på UpplandsSpar AB?

Ja, UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och grundades av Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar AB. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet.

Hur använder UpplandsSpar AB inlånade medel?

Inlånade medel används huvudsakligen för moderbolaget Uppland Kapital AB:s fortsatta expansion.  Uppland Kapital AB har två verksamheter som är systerbolag till UpplandsSpar. Det är Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag och Catalunia Capital AB genom Extralånet som arbetar med krediter till privatpersoner. Dessutom görs investeringar i räntebärande värdepapper och aktier i företag med stabila kassaflöden och långsiktigt hög tillväxtpotential. Genom att sprida investeringarna så kan vi säkerställa en hög och relativt säker avkastning på dina pengar. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att lyckosamt placera sina egna pengar i denna typ av krediter till företag och privat personer. Genom UpplandsSpar erbjuds du möjligheten att dra nytta av deras erfarenhet och spara pengar med högsta möjliga ränta.

Kan jag öppna ett konto hos UpplandsSpar som utlandsboende?

Nej för att kunna öppna konto hos UpplandsSpar krävs att du har ett svenskt personnummer, bankkonto och registrerad folkbokföringsadress i Sverige.

Varför har UpplandsSpar inte Clearingnummer?

UpplandsSpar är ingen bank, UpplandsSpar AB är ett inlåningsbolag med tillstånd att bedriva inlåningsverksamhet. UpplandsSpar ger hög ränta på ditt sparande från första kronan och är ett bra komplement till din ordinarie bank.

Jag kan inte hitta min bank i listan, vilken bank ska jag ange?

För att ta reda på vilken bank din fristående bank tillhör så kan du kolla upp det med hjälp av ditt clearingnummer. Det går sedan att se vilken bank ditt clearingnummer tillhör genom att att kolla upp det hos bl.a. Danske Bank på följande länk. I Sverige finns det ett flertal fristående banker (oftast kallade Sparbanker) vars clearingnummer börjar på 8 dessa tillhör Swedbank.

Är UpplandsSpars internettjänst säker?

UpplandsSpar använder sig av krypteringsteknologin SSL (Secure Socket Layer) med EV-certifikat för att skydda all kommunikation (användar-ID, lösenord och meddelanden) mellan din webbläsare och vår webbserver. EV-certifikat (EV) är en typ av SSL-certifikat med en extra hög nivå av kontroll vid utfärdandet. Många internetbanker innehar denna certifikattyp. Du kan enkelt se när kommunikationen är krypterad – med ett EV-certifikat syns företagets namn i grönt i webbläsarens adressrad, då vet du att du besöker den korrekta webbplatsen.

Har UpplandsSpar AB en kundtjänst?

Ja, du är mycket välkommen att kontakta oss på e-post: kundtjanst@upplandsspar.se alternativt på tel: 08-753 22 60.