Färska siffror: Var fjärde kvinna saknar sparbuffert

Livet går inte alltid som planerat och ibland sker oväntade olyckor som ställer till det i vardagen. En trasig bil, ett läckande rör eller ett dyrt sjukhusbesök är alla oförutsedda händelser som kräver en ordentlig sparbuffert.

Trots att vi i Sverige har goda vanor för sparande är det många som grips av panik när olyckan inträffar. Utan ett sparkonto är det svårt att känna sig trygg och en liten motgång kan bli en dyr historia.

Nya studier från SBAB visar att mer än var fjärde kvinna i åldern 36 till 55 saknar en sparbuffert, summerar nyhetssajten Dagens PS. Ju lägre ålder desto högre andel som inte har några pengar alls för oförutsedda utgifter. Bland 18 till 22-åringarna saknar 36 procent helt en buffert, konstaterar SBAB i sin undersökning.

Claudia Wörmann på SBAB förklarar att bristande sparbuffert hos unga inte är ett lika anmärkningsvärt problem som för kvinnor i högre ålder.

”Att ha pengar för något som sker är en trygghet, oavsett om det handlar om tillfällig arbetslöshet, sjukdom eller en trasig diskmaskin”, förklarar Wörmann.

”Det är först när det oförutsedda sker som man kommer på att en buffert saknas. Många har täckning för oförutsedda ekonomiska händelser på upp till 10 000 kronor vilket är bra, men jag önskar att vi i nästa års undersökning ser att andelen med buffertsparande har ökat”, fortsätter hon.

Det första steget är att se över inkomster samt utgifter för att hitta spelrum för sparande och därmed öppna ett sparkonto. Ytterligare ett tips är att ordna en stående överföring som varje månad fyller på sparkontot.

Fonder, aktier och sparkonton är vanliga metoder för sparande. Hela 43 procent av männen respektive 47 procent av kvinnorna har sin buffert på ett sparkonto, medan aktie-och fondspararna är betydligt färre.

UpplandsSpar - Spara pengar med hög räntaFoto: Unsplash/Rawpixel