En tredjedel av svenskarna får knappt någon sparränta

Nya siffror avslöjar de verkliga förlorarna på sparande- och pensionsmarknaden. Går du samma väg som över 30 procent av svenskarna? Kolla här.

En färsk kartläggning genomförd av undersökningsföretaget Novus visar att över en tredjedel av svenskarna placerar sitt långsiktiga sparande på konton med låg eller ingen sparränta. Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan olika samhällsgrupper. Kvinnor, unga och låginkomsttagare är de som i högst utsträckning går miste om avkastning, visar statistiken.

Det talas i rapporten om ett “finansiellt utanförskap”. Bland de över 1.000 svarande i åldersgruppen 20-67 år uppger exempelvis 43 procent av kvinnorna, 49 procent av unga mellan 20-29 år samt 47 procent av de med årsinkomst under 400.000 kronor att deras långsiktiga kapital ligger passivt på sparkonton med låg avkastning.

Tittar man i andra änden av spektrat är det 37 procent av höginkomsttagare och 32 procent av männen som istället har pengarna i aktiefonder med högre avkastning.

Vidare visar Novus-undersökningen att 20 procent känner sig lugna inför pensionen och den framtida ekonomin medan hela 30 procent känner sig direkt oroliga.

Vad finns det då för alternativ?

Fyra alternativ till nollräntekonton

Vi på UpplandsSpar skrev förra veckan om att ett passivt sparande i indexfonder kan vara ett stabilt sätt att få pengarna att växa över tid. Dock bör man se upp för vissa aktivt förvaltade fonder där avgiften riskerar att äta upp så mycket som en tredjedel av kapitalet över en 30-årsperiod. Något som SVT kallade för en “slukhålseffekt”.

Den nya studien från Novus visar även att de som har bäst koll på sin egen ekonomi – och i störst utsträckning rådfrågar pensionsrådgivare eller banken – har flera olika typer av sparande i sin portfölj. Ett exempel är aktiefonder, ett annat är blandfonder och ett tredje räntefonder.

På sajten Konsumenternas.se – som är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå och drivs av Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna – kan du läsa och lära dig mer om olika typer av fonder. Nedan ser du en kort sammanfattning.

Aktiefond
Aktiefonder placerar minst 85 procent av kapitalet i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Till skillnad från en indexfond som följer generella börsrörelser är en aktiefond beroende av de specifika aktier som förvaltaren valt ut.

Räntefond
I en räntefond investeras istället 100 procent av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper, så som obligationer eller ränteväxlar. Räntefonder har, till skillnad från aktie- och indexfonder, en förbestämd räntesats och en tillhörande löptid.

Blandfond
Som namnet avslöjar handlar det i detta fall om en kombination av ovanstående: både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan dessa bestäms av förvaltaren och kan skifta över tid beroende på marknadsläget, skriver Konsumenternas.se.

Utöver dessa finns även hedgefonder, etiska fonder, ideella fonder, garantifonder, utlandsregistrerade fonder samt fonder i fonder. Men det finns ytterligare alternativ.

Privat- och räntekonton
Vi på UpplandsSpar erbjuder exempelvis både privat- och fasträntekonton. I det förstnämnda har du obegränsat med fria uttag och en sparränta på 6,6 procent och i det andra en sparränta på upp till 10 procent beroende på bindningstid. Klicka här för att lära dig mer.

UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaSveriges småhusägare kan spara åtskilliga miljarder på smartare energianvändning och samtidigt bidra till ett bättre klimat. I artikeln får du tips. (Foto: Tom Rumble, Unsplash.com)
UpplandsSpar - spara pengar med hög räntaMånga unga stängs ute från bostadsmarknaden på grund av FI:s krav på kontantinsats. Ett långsiktigt sparande krävs ofta för att förverkliga bostadsdrömmen. (Foto: Kinga Cichewicz, Unsplash.com)