VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS SPARANDE

UpplandsSpar ger dig ett lönsamt sparande till hög ränta utan avgifter!


  • Sparkonton – upp till 10% ränta

  • Bindningstid: från 0 – 3 år
  • Ränta: från 6.60% – 10.00%